ЛИЦЕНЗИЯЛАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР
І санатты құрылыс-
монтаж жұмыстары
Көтеру құрылғыларын, қазандықтарды, қысыммен жұмыс жасайтын сосудтар мен құбыржелілерді жобалау, көтеру құрылғыларын пайдалану
Жарылыстан қорғалған электртехникалық жабдықтарды жөндеу, қазандықтарды, қысыммен жұмыс жасайтын сосудтар мен құбыржелілерді монтаждау және жөндеу, бұрғылау және мұнайгаз өндірісі жабдықтарын дайындау және жөндеу
Электр станцияларын, электр желілерін және қосалқы станцияларды пайдалану
Қызмет түрлері: көтеру құрылғыларын, қазандықтарды, қысыммен жұмыс жасайтын сосудтар мен құбыржелілерді дайындау және жөндеу
Өлшеу аспаптарын жөндеу
Иондағыш сәулелендіру көздерімен жұмыс
Өлшеу аспаптарын тексеру
Иондағыш сәулелендіру көздерімен жұмыс
Магистралды газ құбырларын, мұнай құбырларын және мұнайөнімдері құбырларын пайдалану

АТТЕСТАТЫҚР СТ OHSAS 18001-2008
«Кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджментінің жүйесі»
ҚР СТ ИСО 9001-2009
«Сапа менеджментінің жүйесі» талаптарына сәйкестігі жөніндегі МЕНЕДЖМЕНТ СЕРТИФИКАТТАРЫ
Бұзбай бақылау зертханасының аккредитациясы
Сараптама жүргізу және мұнайгаз өнеркәсібіндегі өндірістік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу
ҚР СТ ИСО 14001-2006 «Экологиялық менеджмент жүйесі. Пайдалану жөніндегі талаптар мен басшылық»