УРГ-Л локалды автоматикасы бар, газ таратуға арналған қондырғы
Автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғысы (АТӨҚ)
Тарақ блогы, қарқынды тарақ блогы (ТБ, ҚТБ, БДР)
Аралық жылутасығышы бар мұнай қыздыру қондырғысы
Болаттан жасалған тік, көлденең резервуарларды, жерастылық көлденең емкостерді, автомашиналарға арналған сопақша және тікбұрышты емкостерді жасау
Қысыммен жұмыс істейтін емкостер мен сосудтар
Кен орындарының басында жұмыс жасау үшін, тұруға, асханаға, жуынуға, шеберханалық жұмыстарға, күзетке арналған вагондар мен будкаларды, жылжымалы ғимараттарды әзірлеу
Бұрғылау колонналарына арналған аударғы, құлыптар, НКҚ және ОТТМ муфталары
Hunting SL - APEX жалғастырғышы
Жүк строптары, чалкалар
Металл мен фторпласттан бұйымдар әзірлеу
Резеңкетехникалық бұйымдар